Skip to main content

Budō Minute: Throwing Ability in Aikido

Effective Throwing Techniques performed by Katsutoshi Shirakawa - 7th Dan Aikido Aikikai Shihan.

Credits: Aikido Shinburenseijuku